جزوه کامل و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

جزوه کامل و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

جزوه کامل  و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

آب‌شناسی یا هیدرولوژی (به انگلیسی: Hydrology) از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی تشکیل شده است و به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوهٔ توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند . فهرست مطالب جزوه : مقدمات و کلیات بارش نفوذ آب های زیرزمینی حوضه ی آب ریز رواناب سطحی هیدرومتری یا آب سنجی تحلیل هیدروگراف آمار و احتمالات

جزوه کامل و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

جزوه کامل و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

جزوه کامل  و تایپ شده هیدرولوژی مهندسی دکتر طاهر رجایی ( شامل چندین مثال به همراه با پاسخ های کاملا تشریحی)

آب‌شناسی یا هیدرولوژی (به انگلیسی: Hydrology) از دو کلمه Hydro به معنی آب و Logos به معنی شناسایی تشکیل شده است و به معنای وسیع کلمه، علم آب است. یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوهٔ توزیع آب در طبیعت بحث می‌کند . فهرست مطالب جزوه : مقدمات و کلیات بارش نفوذ آب های زیرزمینی حوضه ی آب ریز رواناب سطحی هیدرومتری یا آب سنجی تحلیل هیدروگراف آمار و احتمالات