پروژه بتن (عمران و معماری و …)

پروژه بتن (عمران و معماری و …)

پروژه بتن (عمران و معماری و ...)

پروژه بتن کامل مقطع کارشناسی رشته های فنی و مهندسی (عمران و معماری و …) در این پروژه مراحل بصورت گام به گام و دقیق بیان شده و همچنین مراحل محاسبات در Etabs بصورت گام به گام و تصویری مطرح شده است. این پروژه شامل فهرست زیر: مشخصات معماري بارگذاري ثقلي مقدماتی و آنالیز سازه نهایی و کنترل سازه دستي شامل: پی رمپ راه پله سقف دال بتن آرمه سقف تیرچه بلوك به همراه روابط، محاسبات، جدوال، نمودار ها و نقشه

آزمایشگاه فیزیک ۱ (عمران و معماری و …)

آزمایشگاه فیزیک ۱ (عمران و معماری و …)

آزمایشگاه فیزیک 1 (عمران و معماری و ...)

جزوه کامل آزمایشگاه فیزیک ۱ مقطع کارشناسی رشته های فنی و مهندسی (عمران و معماری و …) شامل آزمایش های زیر: آشنايي با ابزار اندازه گيري (كوليس وريز سنج) سقوط آزاد آونگ ساده ميز نيرو تعيين ضريب ثابت فنر ماشين آتوود به همراه روابط، محاسبات، جدوال، نمودار ها در محیط Excel و Word