آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم 

دانلود آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای) درس دوم فارسی هفتم شامل دروس: چشمه معرفت- کژال تعداد سوالات: ۶۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامه تعداد صفحات: ۶ فرمت : PDF , WORD شامل : – سوالات املایی – مفهوم ابیات -خودارزیابی ها -مفهوم کلمات و جملات – دانش های زبانی – تاریخ ادبیات و ……. بخشی از سوالات: ۱-مصرع « این درختانند

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم 

آزمون سوالات  تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم 

دانلود آزمون سوالات تستی (چهارگزینه ای ) درس اول فارسی هفتم شامل دروس: شعر ستایش-شعر زنگ آفرینش-حکایت اندرز پدر تعداد سوالات: ۴۰ سوال (۴ گزینه ای) به همراه پاسخنامه تعداد صفحات: ۵ فرمت : PDF , WORD شامل : – سوالات املایی – مفهوم ابیات -خودارزیابی ها -مفهوم کلمات و جملات –