مسکونی ویلایی ۸ واحده

مسکونی ویلایی ۸ واحده

مسکونی ویلایی 8 واحده

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان با جزییات-پلان ها-برش ها- نماها

طرح کودکستان

طرح کودکستان

طرح کودکستان

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد که شامل قسمت های مختلف بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. پلان طبقه همکف-پلان مبلمان-نما -برش ها

سایت پلان کمپ کلخوران سرعین

سایت پلان کمپ کلخوران سرعین

سایت پلان کمپ کلخوران سرعین

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد میباشد. پروژه دارای طراحی سایت پلان کمپ کلخوران سرعین میباشد. که به ۳ بخش تقسیم شده و در پلان های جداگانه به بزرگنمایی و جزییات آن پرداخته شده است.

کتابخانه بیله سوار

کتابخانه بیله سوار

کتابخانه بیله سوار

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان و شیب بندی پشت بام-پلان اندازه گذاری-پلان مبلمان- مقطع ها-نماها-پلان کفسازی-پلان سقف کاذب و ….

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه کامل اداره بازرگانی شهرستان گرمی(اردبیل)

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. پلان موقعیت ومحوطه سازی-پلان اندازه گذاری-نمای جنوبی- نمای شرقی- برش ها-دیتایل های اجرایی-تیپ بندی درها و پنجره ها-پلان تیرریزی- سایت پلان-پلان ستون گذاری و …

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه کامل مجتمع تجاری نگین سرعین

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل ۱۲ قسمت جداگانه بوده،و دارای مباحث زیر میباشد. پلان معماری طبقات-دارای ۲نمای جنوبی و شمالی-پلان پیلوت-برش A-A-تیپ بندی ستون ها-تیر ریزی طبقات-پلان فونداسیون-پلان اندازه گذاری طبقات-جزییات بادبندها و …

پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

 پروژه کامل مرکز بهداشت پارس آباد

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل ۲۸ قسمت جداگانه بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. ۱-برش ها ۲-نماهای همه اطراف ساختمان۳-پلان مبلمان۴-پلان اندازه گذاری۵-پلان سقف کاذب۶-جزییات اجرای دستشویی۷-جزییات اجرای ابروی آشپزخانه۸-جزییات اجرای پشت بام۹-جزییات اجرای سقف کاذب۱۰-نحوه اتصال دیوار به ستون۱۰-نحوه اتصال چارپوب در به دیوار۱۱-جزییات توالت ایرانی۱۲-جزییات اجرای دودکش۱۳-بزرگنمایی در و پنجره۱۴جزییات نازک کاری

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه کامل طراحی فنی (ویلا)

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد شامل قسمت های مختلف بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. سایت پلان-پلان شیب بندی-مقاطع-بزرگنمایی آشپزخانه-پلان اندازه گذاری و مبلمان-تیپ بندی در و پنجره-پرسپکتیو داخلی و خارجی-برش راه پله-نماها-جزییات اتصالات-جزییات اجرایی-بزرگنمایی سرویس-پلان تیرریزی و جزییات تیر و ستون-پلان فونداسیون و جزییات اجرایی مربوط – بزرگنمایی و دیتایل پله-جزییات اجرایی

طرح ویلایی

طرح ویلایی

طرح ویلایی

پروژه مناسب جهت ارائه دانشجویان رشته معماری در قالب فایل اتوکد و تری دی مکس بوده،و دارای فهرست و مباحث زیر میباشد. شیت بندی از طرح,پلان طرح,نماها,برش ها,پرسپکتیو