دانلود نرم افزار اندروید گنج و دفینه یابی و عتیقه شناسی

دانلود نرم افزار اندروید گنج و دفینه یابی و عتیقه شناسی

دانلود نرم افزار اندروید گنج و دفینه یابی و عتیقه شناسی

‏….مسلما برای شما هم پیش آمده که در جایی صحبت از گنج های یافت شده را بشنوید و یا بارها در مورد عتیقه هایی قیمتی مطالبی مختلف و ضد و نقیض را بشنوید .این طبیعی است چون ما در سرزمینی زندگی می کنیم که درسراسر خاک ان را گنج های بسیاری دفن شده که بسیاری از آنها هنوز کشف نشده است ازبزرگترین گنج جهان که در ایران هست و با دانستن موقعیت تقریبی آن هنوز کس آن را نیافته تا هزاران موارد دیگر ‏در این نرم افزار شما اطلاعات دقیقی درمورد نحوه پیدا کردن گنج و شناسایی انوع سنگ ها و فلزات را با توجه به دوران خودشان ،اصطلاحات اصی مانند هفت جوش،ساروج،طلسم و هر آن شما در این زمینه نیاز دارید می باشد که با وسواس خاصی گلچین شده است.اگر به تاریخ ،گنج یابی ،عتیقه جات و

آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش علم رمل که معجزه چند پیامبر ازجمله دانیال و ارمیا بود به صورت ساده و راحت در یک نرم افزار بوسیله علم رمل جواب تمام سوالاتتان را پیدا کنید همراه با یک کتاب ارزشمند درمورد آموزش علم رمل

آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش علم رمل که معجزه چند پیامبر ازجمله دانیال و ارمیا بود به صورت ساده و راحت در یک نرم افزار بوسیله علم رمل جواب تمام سوالاتتان را پیدا کنید همراه با یک کتاب ارزشمند درمورد آموزش علم رمل

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

عضویت دائم در کانال اسناد و نسخ دفاین ایران شامل -اسناد تک برگ کتابی و دستنویس از نقاط مختلف ایران -گنج نامه های کهن بهایی و خواجه نصیر و احمد وزیری و نبذ و شمال و…. -کتب شکستن طلسمات گوناگون دفینه ها -کتب و جزوات خاص مربوط به علائم و نشانه ها این کانال ماهانه یک بار یا دو بار بروز میشه