فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

سلام، درس فلسفه از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. بطور کلی استفاده از پاورپوینت در هر زمینه آموزشی ، باعث تحول در یادگیری و باعث پیشرفت نظام آموزشی است. ما نیز از ابزار های مختلفی در پاورپوینت استفاده کردیم تا بتوانیم آموزش را راحت تر کنیم. این قسمت به آموزش فصل ۱ فلسفه پایه دوازدهم تعلق دارد، درسی که از طولانی ترین مطالب فلسفه دوازدهم است و درباره کلیات فلسفه(مقدمه فلسفه اسلامی) است. (کلیات

آزمون فلسفه دوازدهم فصل اول

آزمون فلسفه دوازدهم فصل اول

آزمون فلسفه دوازدهم فصل اول

مناسب برای رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دوازدهم درس اول فلسفه دوازدهم: کلیات سوالات از ۲۰ نمره و به همراه کلید می باشند. سطح سوالات سخت می باشد. دارای: ۶ سوال نقطه چین+ ۱۲ سوال تستی+ ۸ ص غ+ ۱۵ تشریحی

آزمون فصل دوم فلسفه دوازدهم

آزمون فصل دوم فلسفه دوازدهم

آزمون فصل دوم فلسفه دوازدهم

مناسب برای رشته ادبیات و علوم انسانی پایه دوازدهم فصل دوم فلسفه دوازدهم: کلیات۲ سوالات از ۲۰ نمره و به همراه کلید می باشند. سطح سوالات سخت می باشد. دارای: ۸ سوال نقطه چین+ ۱۴ سوال تستی+ ۸ ص غ+ ۱۵ تشریحی