فلسفه پایه یازدهم درس هشتم: فلسفه بعد از ارسطو

فلسفه پایه یازدهم درس هشتم: فلسفه بعد از ارسطو

فلسفه پایه یازدهم درس هشتم: فلسفه بعد از ارسطو

سلام، درس فلسفه از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. بطور کلی استفاده از پاورپوینت در هر زمینه آموزشی ، باعث تحول در یادگیری و باعث پیشرفت نظام آموزشی است. ما نیز از ابزار های مختلفی در پاورپوینت استفاده کردیم تا بتوانیم آموزش را راحت تر کنیم. این قسمت به درس ۸ فلسفه پایه یازدهم تعلق دارد، درسی که از درباره اندیشه های فلسفی بعد از ارسطو است.( فلسفه بعد از ارسطو ) دانش آموزان پایه یازدهم در دوران حساس