دانلود کتاب علم البیان عبدالعزیز عتیق (متن عربی)

دانلود کتاب علم البیان عبدالعزیز عتیق (متن عربی)

دانلود کتاب علم البیان عبدالعزیز عتیق (متن عربی)

کتاب علم البیان اثر عبدالعزیز عتیق از جمله کتب جدید در حوزه بیان می باشد نویسنده، در این اثر با بررسی آراء و نظرات علمای ادب عربی، کتاب تحقیقی ارزشمندی را نگاشته است.کتاب با مقدمه مختصری در توضیح مطالب کتاب آغاز شده است. پس از آن، مقاله مفصلی در شکل‌گیری و تاریخچه علم بیان ارائه شده است. پس از آن متن اثر در چهار مبحث تنظیم شده است که هر مبحث مشتمل بر عناوین متعددی است.این کتای ۲۳۰ صفحه است که ما در اینجا فایل pdf آن را قرار می دهیم