سریال عربی عراقی شامل ۳ قسمت

سریال عربی عراقی شامل ۳ قسمت

سریال عربی عراقی شامل  3  قسمت

سریال صیام غزال ( یعنی روزه غزال) به لهجه عراقی پخش از شبکه فرات عراق در ایام ماه مبارک رمضان .سریال اسلامی و آموزنده می باشد. جهت عزیزان زبان آموز در سطح متوسط به بالا.سعی کنید بیش از بیست بار نگاه کرده و یادداشت نمایید تا نتیجه آن را ببینید.