آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل اول

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل اول

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل اول

در این فایل شما با موارد زیر آشنا می شوید: ۱- جایگاه قارچ ها در بین جانداران ۲- جایگاه خوراکی در بین قارچ های دربین قارچ ها ۳- جایگاه قارچ دکمه ای در بین قارچ های خوراکی ——————————————————————— این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل دوم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل دوم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل دوم

در این فصل شما با موارد زیر آشنا می شوید: ۱- تاریخچه کشت قارچ دکمه ای ۲- ارزش غذایی قارچ دکمه ای ۳- اندام های قارچ دکمه ای (رویشی و زایشی) ———————————————————————————————————— این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هشتم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هشتم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هشتم

دراین مجموعه با موارد زیر آشنا می شوید. قارچ های فله و بسته بندی فرآوری قارچ دکمه ای بازار یابی این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در پایان امیدوارم این نرم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

در این مجموعه با موارد زیر آشنا می شوید. پر کردن سالن کشت دوره های کشت قارچ دکمه ای (رویشی و زایشی) پارامتر های رشد (دما، رطوبت نسبی و…) آفات بیماری برداشت تخلیه سالن کشت این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

در این فصل با موارد زیر آشنا می شوید. مکان یابی آماده کردن طرح تجاری طراحی و اجرای سازه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل پنجم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل پنجم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل پنجم

در این مجموعه با موارد زیر آشنا می شوید. وضایف خاک پوششی لوازم مورد نیاز خاک پوششی خاک های ایرانی مراحل ساخت و آماده سازی خاک پوششی خاک های خارجی که در ایران استفاده می شود. این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل چهارم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل چهارم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل چهارم

در این مجموعه با موارد زیر آشنا می شوید. آشنایی با بذر قارچ آشنایی با تولید بذر مراحل تولید بذر ویژگی های یک بذر مرغوب این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در پایان امیدوارم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل سوم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل سوم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل سوم

در این فصل با مطالب زیر آشنا می شوید. سوبسترا و کمپوست مراحل تولید کمپوست انواع بستر ها در جهان ویژگی های یک کمپوست مرغوب این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (۹۳-۱۳۹۰). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در پایان امیدوارم این نرم