ماهواره اندروید

ماهواره اندروید

ماهواره اندروید

بهترین برنامه برای ماهواره در اندروید! نمایش تمامی شبکه های ایرانی بدون لگ!! نمایش تمامی شبکه های خارج بدون فیلترشکن!! تنها چند کانال مخصوص هست که نیاز به فیلترشکن داره!!!!