متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه  مبانی رایانه به همراه پاسخنامه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه به همراه پاسخنامه ۲۹ سوال، ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوالات تستی(هر مورد ۰٫۷۵ نمره) ۱-سرعت کدام نوع از حافظه های زیر از بقیه بیشتر است؟ الف) RAM ب) ROM ج) Cache

پاسخنامه نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

پاسخنامه نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

پاسخنامه نمونه سئوال خردادماه  مبانی رایانه

پاسخنامه نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه ۲۹ سوال، ۴ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوالات تستی(هر مورد ۰٫۷۵ نمره) ۱-سرعت کدام نوع از حافظه های زیر از بقیه بیشتر است؟ الف) RAM ب) ROM ج) Cache د) Hard 2-کدام یک از دستگاههای زیر برای رسم نقشه ها و رسم فنی مورد استفاده قرار می گیرد؟ الف) چاپگر ب) اسکنر ج) رسام د) اهرم هدایت

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه ۲۹ سوال، ۳ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. سوالات تستی(هر مورد ۰٫۷۵ نمره) ۱-سرعت کدام نوع از حافظه های زیر از بقیه بیشتر است؟ الف) RAM ب) ROM ج) Cشache

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه ۲ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. اصطلاحات زیر را تعریف کنید و یا در مورد آنها توضیح دهید: بارم(۹ نمره) ضد ویروس(Anti Virus) سخت افزار(Hardware)

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه  مبانی رایانه

متن نمونه سئوال خردادماه مبانی رایانه ۴۵ سوال، ۶ صفحه برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید. ۱-کامپیوتر……….. الف) یک وسیله الکترونیکی متفکر است که داده های دریافتی را به نحو صحیح و با سرعت زیاد پردازش می کند. ب) یک وسیله الکترو مکانیکی است که داده هایی را دریافت وذخیره می کند،سپس بر حسب دستورات داده شده آنها را پردازش کرده واطلاعات جدیدی تهیه می کند. ج)یک وسیله الکترونیکی برای ذخیره اطلاعات است. د)در حقیقت یک ماشین حساب است که می تواند محاسبات را با سرعت فوق العاده بالا انجام دهد.