برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

با سلا اپلیکیشنی رو براتون قرار دادیم که میتونید با اون برنامه های مختلف اندرویدی بسازید و حتی یک کلمه هم برنامه نویسی نکنید. شما حتی میتونید اپلیکیشنتون رو در مارکت ها قرر داده و کسب درآمد کنید.

برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

برنامه ساز اندروید (بدون برنامه نویسی)

با سلا اپلیکیشنی رو براتون قرار دادیم که میتونید با اون برنامه های مختلف اندرویدی بسازید و حتی یک کلمه هم برنامه نویسی نکنید. شما حتی میتونید اپلیکیشنتون رو در مارکت ها قرر داده و کسب درآمد کنید.