پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارکنان و تعهد سازمانی با فرمت ورد چکیده" پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان در بین کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی انجام شده است. فرضيات پژوهش با در نظر گرفتن هفت ويژگي شخصيتی (کنترل بیرونی ، روان رنجورخويي، وظيفه شناسي ، سازگاری ، تجربه پذيري ، ریسک پذیری و قدرت طلبی) و تعهد سازمانی مورد بررسي قرار گرفتند . در اين پژوهش از روش توصيفي و از نوع همبستگي استفاده شد. با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت نظرات ۴۰۰ نفر از کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی ساده

پژوهش بررسی تاثیر روابط عمومی بر میزان فروش

پژوهش بررسی تاثیر روابط عمومی بر میزان فروش

پژوهش بررسی تاثیر روابط عمومی بر میزان فروش

پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر روابط عمومی بر میزان فروش با فرمت ورد چکیده: روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند مدیریت، از مهمترین واحدهای هر سازمانی به شمار می آید. این بخش میتواند در پی انجام وظایف سازمانی خویش به عنوان یک کانال ارتباطی بین سازمان با درون و بیرون آن عمل کند. اما روابط عمومی های ایران به ویژه در شهرستانها توان لازم را برای انجام وظایف مربوطه ندارند که این خود ریشه در مشکلاتی دارد که شاید تا حدود زیادی عدم تحقق فرهنگ قوی و سالم به خصوص در کشورهای جهان سوم، از مهمترین دلایل آن باشد. در دنیای معاصر امروز و در جریان توسعه روز افزون فعالیتهای بشر و پیچیدگی بازارها و افزایش رقابت وتعدد شرکتهای تولیدی ضرورت و اهمیت روابط عمومی را در جهت افزایش فروش

اصول بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین

اصول بازاریابی نوین

بازاریابی چیست ؟ « بازاریابی فرایند مدیریت در تشخیص و پیش بینی نیازهای مشتریان و یافتن راه حل های مؤثر و سودآور در جهت رفع این نیازها می باشد » . بر اساس این تعریف فرایند بازاریابی شامل تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمان ، فرصت های موجود در بازار و تهدیدهای بالقوه و حقیقی که در مقابل سازمان وجود دارد ، می گردد . این تصمیمات بر اساس اطلاعات مربوط به بازار که از طریق تحقیقات بازاریابی حاصل شده اتخاذ می گردد. مدیریت بازاریابی : عبارت از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل ، طرح ریزی و کنترل منابع جذب مشتری از طریق یافتن پاسخ های مناسب برای نیازها و خواسته های آنان در جهت دست یابی به اهداف شرکت می باشد. ۳۸ صفخه

سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا

سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا (فایل بصورت ورد ودارای ۱۰۰ صفحه میباشد) سيستم هاي اطلاعاتي مديريت Mis چيست ؟ براي MIS هيچ تعريف جامعي كه مورد قبول همگان قرار گرفته باشد وجود ندارد و آنچه كه بدين عنوان موجود است ، انعكاسي است از تأكيدات و پيش داوريهاي نويسنده اي خاص . واژه MIS تقريباً با كامپيوتر كه بر پايه پردازش داده ها بنا شده مترادف گرديده و در حقيقت كتابهائي كه تحت عنوان MIS وجود دارد اختصاصاً داراي رئوس مطالبي چون آناليز سيستمها ، طراحي بايگاني و ساير تراكنشهاي تكنيكي مختلف بر اساس سيستمهاي كامپيوتري مي باشد . اين تأكيدات باعث جهت يافتن و

مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی

مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی

مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی

مبانی نظری توانمندسازی منابع انسانی تعداد صفحات: ۳۱ پیشینه دارد. منابع دارد. نوع فایل: word و pdf فهرست ۲-۱- مقدمه ۲-۲- مبانی نظری ۲-۲-۱- بخش اول: توانمندسازی منابع انسانی ۲-۲-۱-۱- توانمندسازی روانشناختی ۲-۲-۱-۲- ابعاد توانمندسازی روانشناختی ۲-۲-۱-۳- مفروضه‌های اساسی توانمندی روانشناختی ۲-۲-۱-۴- عدم توانمندسازی (ناتوانمندی) کارکنان ۲-۲-۱-۵- شبکه ای تقریبی از توانمندی روانشناختی در محیط کار ۲-۲-۱-۶- پیامدهای توانمندسازی روانشناختی ۲-۲-۱-۷- توانمندسازی روانشناختی و عملکرد مدیریتی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی

مبانی نظری بهره وری نیروی انسانی تعداد صفحات: ۲۸ پیشینه دارد. منابع دارد. نوع فایل: word و pdf فهرست ۲-۲-۲- بخش دوم: بهره وري ۲-۲-۲-۱- تاريخچه پيدايش و تحول مفهوم بهره وري ۲-۲-۲-۲- تعاريف بهره وري ۲-۲-۲-۳- انواع بهره وري ۲-۲-۲-۵- نقش و اهميت بهره وري نيروي انساني ۲-۲-۲-۶- عوامل تأثير گذار بر بهره وري نيروي انساني ۲-۲-۲-۷- مدل‌های سنجش بهره وری نیروی انسانی ۲-۳- پیشینه تحقیق ۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی ۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد ورد ۵۰ ص مقدمه اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش ، پیچیدگی ، تراکم تکنولوژی و نیازها مورد توجه خاص قرار گرفته است. مدیریت در قرن حاضر به عنوان یک علم از جمله علوم کاربردی است و با عنایت به اهمیت این علم در اداره و رهبری سازمانها ، میتواند نقش اساسی را در بهبود و موفقیت سازمان ها بر عهده داشته باشد . امروزه ، سرعت ، قدرت عمل و تنوع فرآورده های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و مدبری