مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت

مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت

مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی  شرکت

مقاله انگلیسی ترجمه شده :بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی شرکت دسته بندی: اقتصاد و حسابداری – مدیریت (تمامی گرایش ها) قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال سال نشر: ۲۰۱۸ تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : ۲۹صفحه فایل WORD دانلود رایگان مقاله انگلیسی عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۸ : بررسی تأثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه ی

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

عنوان : رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران) قالب بندی : doc قیمت : ۱۹۰۰۰تومان تعداد صفحه:۱۹۸ چکیده این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

عنوان : اثرات تحریم بر اقتصاد ایران قالب بندی : doc قیمت : ۳۷۰۰۰تومان تعداد صفحه:۴۴۵ چکیده در این رساله اثرات تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است، و به طور خاص، تحریم های اقتصادی در دو شکل تحریم

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

عنوان : مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت قالب بندی : doc قیمت : ۲۵۰۰۰تومان تعداد صفحه:۲۵۸ چکیده این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفتمی‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

عنوان :روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک قالب بندی : doc قیمت : ۲۷۰۰۰تومان تعداد صفحه:۲۴۶ چکیده ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و اعضای فعال سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، جایگاه ویژه‌ای در این سازمان داراست. اما جایگاه و اثربخشی ایران در همه دوره‌ها به یک اندازه نبوده است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۹ بیشتر از چه نوع عوامل و متغیرهایی متاثر بوده است؟ فرضیه اصلی هم عبارت است از اینکه تغییرات جایگاه و اثربخشی ایران در

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک

عنوان :روند تاثیرگذاری ایران بر سیاستها و تصمیمات اوپک قالب بندی : doc قیمت : ۲۷۰۰۰تومان تعداد صفحه:۲۴۶ چکیده ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران و اعضای فعال سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، جایگاه ویژه‌ای در این سازمان داراست. اما جایگاه و اثربخشی ایران در همه دوره‌ها به یک اندازه نبوده است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر این است که جایگاه و اثربخشی ایران در اوپک از سال ۱۹۷۹ تا سال ۲۰۰۹ بیشتر از چه نوع عوامل و متغیرهایی متاثر بوده است؟ فرضیه اصلی هم عبارت است از اینکه تغییرات جایگاه و اثربخشی ایران در

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران)

عنوان : رشد اقتصادی، تورم، صادرات و شوکهای نفتی در یک اقتصاد متکی به نفت (مورد مطالعه: ایران) قالب بندی : doc قیمت : ۱۹۰۰۰تومان تعداد صفحه:۱۹۸ چکیده این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفت می‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که قیمتهای

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

اثرات تحریم بر اقتصاد ایران

عنوان : اثرات تحریم بر اقتصاد ایران قالب بندی : doc قیمت : ۳۷۰۰۰تومان تعداد صفحه:۴۴۵ چکیده در این رساله اثرات تحریم های اقتصادی بر اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است، و به طور خاص، تحریم های اقتصادی در دو شکل تحریم

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت

عنوان : مدیریت ریسک در بازارهای نفت با استفاده از مشتقات مالی با تأکید بر قراردادهای اختیار معامله و تاخت قالب بندی : doc قیمت : ۲۵۰۰۰تومان تعداد صفحه:۲۵۸ چکیده این رساله، به بررسی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد کلان ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه متکی به صادرات نفتمی‌پردازد. در مرحله اول، به منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم ، ما دو مدل مختلف را با استفاده از برخی از تکنیکهای اقتصاد سنجی نظیر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های هم‌انباشتگی و مدل تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار دادیم. یافته‌های ما نشان

مجموعه استثنایی تئوری و کلیات بازاریابی بین المللی (word),(ppt)دریک فایل

مجموعه استثنایی تئوری و کلیات بازاریابی بین المللی (word),(ppt)دریک فایل

 مجموعه استثنایی تئوری و کلیات بازاریابی بین المللی (word),(ppt)دریک فایل

عنوان : تئوري کليات بازاريابي بين المللي قالب بندی : doc و ppt قیمت : ۲۷۰۰۰تومان تعداد صفحه:۱۹۷ هدف بازاریابی ، فروش فراوان است. هدف، شناختن و درک مشتری به نحوی است که کالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی که کالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و کالاهای خود را به فروش رساند. بازاریابی عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه. بازاریابی بین المللی عبارت است از بازاریابی کالا و خدمات در بیش از یک کشور که شامل صدور کالا از کشوری به کشور دیگر