حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه (CVRP) در نرم افزار گمز (GAMS)

حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه (CVRP) در نرم افزار گمز (GAMS)

حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه (CVRP) در نرم افزار گمز (GAMS)

فایل ضمیمه شده شامل فایل WORD مدل ریاضی مسأله کلاسیک مسیریابی وسایل نقلیه که مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار (دارای محدودیت ظرفیت وسایل نقلیه) یا Capacitated vehicle routing problem یه اختصار CVRP می باشد. در ادامه فایل نرم افزار گمز و گراف شبکه مثال حل شده شامل ۹ مشتری و یک دپو و سه وسیله نقلیه موجود می باشد که در آن کدنویسی مسأله قرار دارد. هم چنین فایل آموزش نرم افزار گمز نیز ضمیمه فایل می باشد. قابل ذکر است که از طریق مدل ارائه شده و کد فایل گمز می توان نحوه کدنویسی در گمز را آموخت و براحتی بر آن مسلط شد.

پروژه جامع و کامل آنالیز حساسیت (تحلیل حساسیت) بر روی یک مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS

پروژه جامع و کامل آنالیز حساسیت (تحلیل حساسیت) بر روی یک مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS

پروژه جامع و کامل آنالیز حساسیت (تحلیل حساسیت) بر روی یک مدل ریاضی توسط نرم افزار GAMS

در این پروژه نحوه آنالیز و تحلیل حساسیت پارامترهای مهم موجود در یک مدل ریاضی همراه با آموزش بررسی می شود و اثر آن بر روی تابع هدف ارزیابی می شود. حل مسأله توسط نرم افزار GAMS انجام می گیرد و نتایج در نرم افزار Excel وارد شده تا بتوان نمودارهای مرتبط را رسم نمود. نحوه رسم نمودار هم توضیح داده شده است. فایل GAMS، فایل Excel، فایل مدل ریاضی، و فایل word آنالیز حساسیت ضمیمه شده است. با این مجموعه براحتی می توانید به آنالیز حساسیت تمامی مدل ها بپردازید.

آموزش جامع و کامل حل یک مدل ریاضی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (تعمیم یافته)

آموزش جامع و کامل حل یک مدل ریاضی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (تعمیم یافته)

آموزش جامع و کامل حل یک مدل ریاضی با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (تعمیم یافته)

فایل ضمیمه شامل یک فایل WORD است که در ۷ صفحه شامل توضیحات روش محدودیت اپسیلون تقویت شده (Augmented Eps-constraint) به همراه مرجع کاربردی (مقاله اصلی)، برای حل یک مدل ریاضی تشریح می شود، که در نهایت پس از توضیح نحوه بکارگیری روش محدودیت اپسیلون تقویت شده، نقاط و مرز پارتو ترسیم می شود و مقایسات انجام می گردد. حل مسأله و اعمال روش محدودیت اپسیلون در نرم افزار گمز (GAMS) انجام می شود که فایل کدنویسی شده مدل ریاضی در نرم افزار گمز نیز ضمیمه شده است.

آموزش استفاده از روش اپسیلون محدودیت (ε Constraint) در حل مسأله چند هدفه زنجیره تامین امدادرسانی (Relief logistics)

آموزش استفاده از روش اپسیلون محدودیت (ε Constraint) در حل مسأله چند هدفه زنجیره تامین امدادرسانی (Relief logistics)

آموزش استفاده از روش اپسیلون محدودیت (ε Constraint) در حل مسأله چند هدفه زنجیره تامین امدادرسانی (Relief logistics)

فایل ضمیمه شامل یک فایل WORD است که در ۹ صفحه شامل توضیحات روش محدودیت اپسیلون به همراه مراجع کاربردی، ارائه مدلسازی مسأله چهار هدفه زنجیره تامین امدادرسانی پس از وقوع حادثه که به عنوان مثال ارائه شده است، می باشد که در نهایت نحوه بکارگیری روش محدودیت اپسیلون توضیح داده می شود و نقاط و مرز پارتو ترسیم می شود و مقایسات انجام می گردد. حل مسأله و اعمال روش محدودیت اپسیلون در نرم افزار گمز (GAMS) انجام می شود که فایل کدنویسی شده مدل ریاضی در نرم افزار گمز نیز ضمیمه شده است.