گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی

بنده ۵سال است در شرکت پتروشیمی در ماهشهر مشغول به کار هستم و در زمان استخدام هر ۳ماه یک بار ، گزارشی از روند یاد گیری در واحد تولید آمونیاک به شرکت ارائه دادم. فایل های ارائه شده درنهایت دقت وصحت نوشته شده و قابل استفاده برای افراد تازه استخدام و همچنین کارآموزان شرکت های نفت و پتروشیمی و همچنین تحقیقات دانشگاهی می باشد. موضوعات فایلها شامل:تعمیر پمپ ها ،مبدل ،میکس بد و رفع نشت از تجهیزات مختلف است و مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و شیمی می باشد. درصورت نیاز پس از خرید فایل wordنیز ازطریق ایمیل ارسال میشود باتشکر

گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی

بنده ۵سال است در شرکت پتروشیمی در ماهشهر مشغول به کار هستم و در زمان استخدام هر ۳ماه یک بار ، گزارشی از روند یاد گیری در واحد تولید آمونیاک به شرکت ارائه دادم. فایل های ارائه شده درنهایت دقت وصحت نوشته شده و قابل استفاده برای افراد تازه استخدام و همچنین کارآموزان شرکت های نفت و پتروشیمی و همچنین تحقیقات دانشگاهی می باشد. موضوعات فایلها شامل:تعمیر پمپ ها ،مبدل ،میکس بد و رفع نشت از تجهیزات مختلف است و مناسب برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک و شیمی می باشد. درصورت نیاز پس از خرید فایل wordنیز ازطریق ایمیل ارسال میشود باتشکر