گنج تپه های باستانی

گنج تپه های باستانی

گنج تپه های باستانی

تپه های باستانی و گنجی که در این تپه ها وجود دارد .. حتما شما نیز بسیاری از این تپه ها را در دشتها و اطراف شهر و روستای خودتان دیده اید . و شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید تعداد زیادی از این تپه ها دارای گنجی عظیم است . … فایل زیر را دانلود کنید تا بفهمید کدام تپه گنج دارد کدام ندارد ..