جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی

جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی

جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی

دانلود جزوه مدیریت منابع انسانی ـ قشمی ۲۹ ص تایپ شده فرمت PDF * جزوه به زبانی ساده مفاهیم مدیریت منابع انسانی را شرح داده و برای شروع مطالعات ارشد مدیریت کسب و کار بسیار مناسب می باشد.

جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق

جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق

جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق

منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار Mba – مدیریت اجرائی دانلود جزوه تحلیل محیط داخلی و بین المللی پورصادق تعداد ص: ۴۳ فرمت: pdf نوع جزوه: تایپ شده

خلاصه کتاب تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی و قاسمی ـ‌ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی و قاسمی ـ‌ دانشگاه تهران

خلاصه کتاب تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی و قاسمی ـ‌ دانشگاه تهران

دانلود خلاصه کتاب تبلیغات نوآورانه در عصر حاضرـ کاظمی و قاسمی ـ‌ دانشگاه تهران از منابع طرح سؤال آزمون ارشد تعداد ص: ۸۹ فرمت: PDF نوع جزوه: تایپ شده

خلاصه كتاب بازاريابي خدمات زيمل ـ دكتر كاظمي ـ دانشگاه تهران

خلاصه كتاب بازاريابي خدمات زيمل ـ دكتر كاظمي ـ دانشگاه تهران

خلاصه كتاب بازاريابي خدمات زيمل ـ دكتر كاظمي ـ  دانشگاه تهران

منابع مهم کارشناسی ارشد کسب و کار و امور شهری دانلود خلاصه كتاب بازاريابي خدمات زيمل – دكتر كاظمي – دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران ۱۶۰ ص فرمت pdf