دانلود DEM ایران ، دقت مکانی ۹۰ در ۹۰ متر و دقت ارتفاعی ۱۰ متر با فرمت Tiff

دانلود DEM ایران ، دقت مکانی ۹۰ در ۹۰ متر و دقت ارتفاعی ۱۰ متر با فرمت Tiff

دانلود DEM ایران ، دقت مکانی 90 در 90 متر و دقت ارتفاعی 10 متر با فرمت Tiff

DEM چیست؟ DEM یا Digital Elavation Model ، مدل دیجیتالی ارتفاع است که سطوح زمین را به صورت پهنه های دیجیتالی در نظر گرفته و ارتفاع هر سلول در خود سلول ذخیره می شود و بسته به منبعی که DEM تهیه می شود دقت آن متفاوت است دقت آن به اندازه سلول نیز وابسته است. DEM ایران یکی از دغدغه های کاربرانی است که با استفاده از ابزارهای مختلف نرم افزارهای مرتبط با GIS قصد دارند آنالیزهای مکانی خود را انجام دهند. درحقیقت می توان گفت که پای ثابت اکثر آنالیزهای مکانی، لایه ای است که ما آن را تحت عنوان DEM و یا مدل رقومی ارتفاعی می شناسیم. همانطور که می دانید، مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM ، درحقیقت یک

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

حجم فایل غیرفشرده ۲٫۱۷ گیگا بایت می باشد که برای راحتی شما عزیزان در حالت فشرده با حجم ۱۷۲ مگابایت بارگذاری شده است. جهت استفاده و تبدیل نقشه به فرمت های مختلف می توانید از نرم افزار ArcGIS و Global Mapper استفاده کنید.

دانلود DEM ایران ، دقت مکانی ۹۰ در ۹۰ متر و دقت ارتفاعی ۱۰ متر با فرمت Tiff

دانلود DEM ایران ، دقت مکانی ۹۰ در ۹۰ متر و دقت ارتفاعی ۱۰ متر با فرمت Tiff

دانلود DEM ایران ، دقت مکانی 90 در 90 متر و دقت ارتفاعی 10 متر با فرمت Tiff

DEM چیست؟ DEM یا Digital Elavation Model ، مدل دیجیتالی ارتفاع است که سطوح زمین را به صورت پهنه های دیجیتالی در نظر گرفته و ارتفاع هر سلول در خود سلول ذخیره می شود و بسته به منبعی که DEM تهیه می شود دقت آن متفاوت است دقت آن به اندازه سلول نیز وابسته است. DEM ایران یکی از دغدغه های کاربرانی است که با استفاده از ابزارهای مختلف نرم افزارهای مرتبط با GIS قصد دارند آنالیزهای مکانی خود را انجام دهند. درحقیقت می توان گفت که پای ثابت اکثر آنالیزهای مکانی، لایه ای است که ما آن را تحت عنوان DEM و یا مدل رقومی ارتفاعی می شناسیم. همانطور که می دانید، مدل رقومی ارتفاعی یا همان DEM ، درحقیقت یک

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

حجم فایل غیرفشرده ۲٫۱۷ گیگا بایت می باشد که برای راحتی شما عزیزان در حالت فشرده با حجم ۱۷۲ مگابایت بارگذاری شده است. جهت استفاده و تبدیل نقشه به فرمت های مختلف می توانید از نرم افزار ArcGIS و Global Mapper استفاده کنید.

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

نقشه وکتور کل ایران با فرمت osm

حجم فایل غیرفشرده ۲٫۱۷ گیگا بایت می باشد که برای راحتی شما عزیزان در حالت فشرده با حجم ۱۷۲ مگابایت بارگذاری شده است. جهت استفاده و تبدیل نقشه به فرمت های مختلف می توانید از نرم افزار ArcGIS و Global Mapper استفاده کنید.