نمونه سئوالات آزمون آموزه ها و معارف قرآنی (شمیم دانش) ۲۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۱۴۶

نمونه سئوالات آزمون آموزه ها و معارف قرآنی (شمیم دانش) ۲۸ ساعت کد ۹۹۵۰۶۱۴۶

نمونه سئوالات آزمون آموزه ها و معارف قرآنی (شمیم دانش) 28 ساعت کد 99506146

نمونه سئوالات آزمون آموزه ها و معارف قرآنی (شمیم دانش) کد دوره: ۹۹۵۰۶۱۴۶ مدت دوره: ۲۸ ساعت تعداد سئوالات: ۳۹۴ سئوال فرمت فایل: PDF