نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم ۲۸ ساعت کد ۹۲۵۰۳۸۹۵

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم ۲۸ ساعت کد ۹۲۵۰۳۸۹۵

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم 28 ساعت کد 92503895

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم کد دوره: ۹۲۵۰۳۸۹۵ مدت دوره: ۲۸ ساعت تعداد سئوالات: ۱۵۲ سئوال فرمت فایل: PDF