نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ۲۸ ساعت کد ۹۲۵۰۳۸۹۶

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ۲۸ ساعت کد ۹۲۵۰۳۸۹۶

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 28 ساعت کد 92503896

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم کد دوره: ۹۲۵۰۳۸۹۶ مدت دوره: ۲۸ ساعت تعداد سئوالات: ۸۷ سئوال فرمت فایل: PDF