نمونه سئوالات آزمون سنجش و ارزشیابی آغازین ۱۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۱۳۵

نمونه سئوالات آزمون سنجش و ارزشیابی آغازین ۱۲ ساعت کد ۹۹۵۰۶۱۳۵

نمونه سئوالات آزمون سنجش و ارزشیابی آغازین 12 ساعت کد 99506135

نمونه سئوالات آزمون سنجش و ارزشیابی آغازین کد دوره: ۹۹۵۰۶۱۳۵ مدت دوره: ۱۲ ساعت تعداد سئوالات: ۱۲۵ سئوال فرمت فایل: PDF