نمونه سئوالات آزمون فرهنگ و آداب پوشش و حجاب ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۵۷

نمونه سئوالات آزمون فرهنگ و آداب پوشش و حجاب ۱۶ ساعت کد ۹۱۳۰۱۲۵۷

نمونه سئوالات آزمون فرهنگ و آداب پوشش و حجاب 16 ساعت کد 91301257

نمونه سئوالات آزمون فرهنگ و آداب پوشش و حجاب کد دوره: ۹۱۳۰۱۲۵۷ مدت دوره: ۱۶ ساعت تعداد سئوالات: ۸۲ سئوال فرمت فایل: PDF