باز کردن قفل پترن گوشی هواوی g750U10 تست شده

باز کردن قفل پترن گوشی هواوی g750U10 تست شده

باز کردن قفل پترن گوشی هواوی g750U10 تست شده

باز کردن قفل پترن گوشی هواوی g750-U10 + تست شده باز کردن قفل پترن گوشی هواوی g750-U10 بدون پاک شدن اطلاعات در گوشی برای برداشتن قفل پترن گوشی g750-U10 شما کافی است فایل تست شده که بعد از خرید دریافت میکنید را با استفاده از twrp روی گوشی خود رایت کنید . بعد از رایت روی گوشی خود همان لحضه انلاک میشود . توحه داشته باشید با رایت این فایل روی گوشی بدون پاک شدن اطلاعات در گوشی قفل پترن باز میشود