ویدئو آموزشی شناخت و اصلاح سیستم باورها

ویدئو آموزشی شناخت و اصلاح سیستم باورها

ویدئو آموزشی شناخت و اصلاح سیستم باورها

قبل از معرفی این محصول و توضیح اینکه چرا این محصول را باید بخرید، خیلی بهتر و البته مهم‌تر است که سخنران این فیلم آموزشی یعنی دارن هاردی را بشناسید… » دارن هاردی کیست و چرا باید او را بشناسیم؟ اگر این مرد را نمی شناسید به این معنیست که هنوز یکی از جدیدترین روش های پیشرفت شخصی را نمی دانید… دارن هاردی موسس و سر دبیر مجله ی موفقیت Success در امریکاست. به گفته ی خودش او هر ساله با چندین متخصص گفت و گو می کند، چندین مقاله تخصصی و چند ده جلد کتاب را خوانده و بررسی می کند و با افراد مشهور از جمله