پایان نامه تاثیر جهانی شدن حقوق بشر در حاکمیت دولت ها

پایان نامه تاثیر جهانی شدن حقوق بشر در حاکمیت دولت ها

پایان نامه تاثیر جهانی شدن حقوق بشر در حاکمیت دولت ها

چکيده: پژوهش حاضر جهت مطالعه بررسي تأثیر جهاني شدن حقوق بشر بر حاكميت دولتها شکل گرفته است.. هدف از انتخاب اين موضوع بررسي تأثیر جهاني شدن حقوق بشر بر حاكميت دولتها می باشد. روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي-تحليلي مي باشد. باتوجه به سوال اصلي كه،بيان مي گردد: تأثیر جهاني شدن بر حقوق بشرچگونه است؟ و فرضيه اصلي پژوهش كه بيان مي نمايد، جهاني شدن بر حقوق بشرتأثیرگذاراست.با توجه به نتايج تحقيق كه نشان مي دهد جهاني شدن بر حقوق مدني

پایان مدیریت شناسایی و رتبه بندی پیشران های یادگیری سیار

پایان مدیریت شناسایی و رتبه بندی پیشران های یادگیری سیار

پایان مدیریت شناسایی و رتبه بندی پیشران های یادگیری سیار

چکیده هدف این مقاله شناسایی و رتبه­بندی پیشران­های یادگیری سیار در دانشگاه سیستان و بلوچستان می­باشد. جامعه آماری مورد پژوهش ۱۰۰ نفر از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات شامل اساتید، کارشناسان مجازی و دانشجویان ترم ۳ به بالای مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال ۹۴-۱۳۹۵ می‌باشد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه ارجحیت­بندی­ محقق ساخته شامل ۴ بعد فراگیر یادگیرنده­، اجتماعی و تعاملی، ابزار و تکنولوژی و زیرساخت‌ها است. روایی پرسشنامه­ تایید و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نرخ ناسازگاری کلیه مقایسات نیز کمتر از۰٫۱ است. روش تحقیق توصیفی و کاربردی است. داده­های گردآوری شده با استفاده از تکنیک AHP و نرم افزار Expeert Choice تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد جنبه ابزار و تکنولوژی با وزن۰٫۴۹۳ در رتبه نخست، جنبه زیرساختها با

تأثیر آسیب های خانواده بر تحصیلات دانشجویان مراکز علمی کاربردی

تأثیر آسیب های خانواده بر تحصیلات دانشجویان مراکز علمی کاربردی

تأثیر آسیب های خانواده بر تحصیلات دانشجویان مراکز علمی کاربردی

چكيد:، هدف اصلي و اساسي ما در اين تحقيق موارد زير مي‌باشد. ۱٫ پي بردن به ارتباط يا عدم ارتباط بين مشكلات و نابساماني‌هاي خانواده يا مشكلات تحصيلي دانشجويان ۲٫ يافتن علل اين مشكلات در خانواده ها ۳٫ درك بهتر مشكلات دانشجويان و توجيه خانواده‌ها و دانشجويان جهت حل و برنامه‌ريزي صحيح جهت پيشرفت تحصيلي دانشجويان. كه طبق فرضيه هاي زير انجام گرفته است : ۱٫ بين تفاهم والدين و پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارتباط وجود دارد. ۲٫ بين صميميت و پيوستگي خانواده با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارتباط وجود دارد. ۳٫ بين ساختار خانواده و نبود يكي از والدين با پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه وجود دارد. ۴ . بين ميزان درآمد و وضعيت اجتماعي خانواده با پيشرفت تحصيلي دانشجويان ارتباط وجود دارد. ۵٫ بين عدم محبت والدين و تنش‌هاي وارد آمده

نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اخلاقی فرزندان در پرتو تعالیم دین

نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اخلاقی فرزندان در پرتو تعالیم دین

نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اخلاقی فرزندان در پرتو تعالیم دین

نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اخلاقی فرزندان در پرتو تعالیم دین مقدمه خانواده نخستین کانون تربیت فرزند و سازنده ی شخصیت اوست. در خانه و خانواده است که فرزندان بتدریج از رفتارهای پدر و مادر، الگوبرداری می کنند. کودکان تا چند سالی تقلید و تلاش می کنند که کارهای خود را همانند و شبیه آنان سازند و کودکان مطابق فطرت الهی، خداپرست و درست کردار به دنیا آمده اند. چنانچه در محیط تربیتی آنان رفتارهای مطابق آیین توحید باشد، و والدین به وظایف خویش آشنا باشند، آنان نیز موحد و متقی خواهند شد وگرنه منحرف می شوند؛ چنان که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: فرزند بر فطرت پاک الهی آفریده شده است مگر آنکه پدر و مادرش او را یهودی، نصرانی و یا مجوسی کنند.مسؤولیت خانواده و پدر و مادر تنها تأمین

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ در رشته مهندسی برق گرایش قدرت کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ در رشته مهندسی برق گرایش قدرت کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ در رشته مهندسی برق  گرایش قدرت کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی

کاربرد ژنراتورهای دو سو تغذیه در توربین های بادی مقدمه گسترش روز افزون تولید برق از انرژي بادي و افزایش مزارع بادي در چند دهه اخیر از یکسو و بالطبع اثر رفتار نرمال و گذراي این واحدهاي تولید انرژي بر شبکه برق و بعضاً شبکه توزیع برق از سوي دیگر، لزوم شناخت اجزاي داخلی این واحدها و آرایشهاي مختلف آنها را، براي طراحی مناسب وبهینه چنین سیستمی در شرایط مختلف به وضوح نشان می دهد. توربین هاي بادي همان طور که میدانیم در دو نوع سرعت ثابت و سرعت متغیر به کار می روند . در نوع سرعت ثابت امکان تغییر۱% سرعت روتور وجود دارد و بصورت مستقیم به شبکه متصل می شوند. در انواع سرعت ثابت اکثراً سرعت به نسبت فرکانس شبکه تثبیت می شود

ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)وروش ارزیابی جامع فازی

ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)وروش ارزیابی جامع فازی

ارزیابی عملکردسیستم مدیریت پروژه درسازمان های پروژه محوربارویکردکارت امتیازی متوازن(BSC)وروش ارزیابی جامع فازی

اهداف تحقیق طبق تعريف، هر پژوهش، فعاليتي نظام مند است كه طي آن، يا دانش گسترش مي يابد، يا وضعيتي توصيف و تبيين مي گردد و يا در نهايت براي مساله يا مشكل خاص راه حل جويي مي شود. با توجه به اينكه هر تحقيق با يك مساله و هدف خاص آغاز مي گردد لذا بر پايه ماهيت مسائل مطرح شده و هدفي كه پژوهشگر از تحقيق دنبال مي كند، آنها را طبقه بندي مي كنيم. اين نوع طبقه بندي بر ميزان كاربرد مستقيم يافته ها و درجه تعميم پذيري آنها به شرايط مشابه ديگر تاكيد مي كند[۱]. از لحاظ هدف و روشي كه دنبال مي شود دو نوع تحقيق بنيادي و كاربردي از هم متمايز مي شود. از لحاظ هدف ،تحقيق كاربردي در جستجوي دستيابي به يك هدف عملي است و تاكيد

پروژه هوش جمعی

پروژه هوش جمعی

پروژه هوش جمعی

پروژه هوش جمعی چکیده انسان همیشه برای الهام گرفتن به جهان زنده‌ی پیرامون خود نگریسته است. یکی از بهترین طرح‌های شناخته شده، طرح پرواز انسان است که ابتدا لئوناردو داوینچی‌(1519-1452) طرحی از یک ماشین پرنده را براساس ساختمان بدن خفاش رسم نمود. چهارصد سال بعد کلمان آدر ماشین پرنده‌ای ساخت که دارای موتور بود و به جای بال از ملخ استفاده می‌کرد. در دهه‌های اخیر، روش‌های تکاملی و فراکاوشی به عنوان یک ابزار جستجو و بهینه‌سازی در حوزه‌های مختلفی مانند علوم تجاری و مهندسی مورد استفاده قرار گرفته است. وسعت دامنه‌ي کاربرد، سهولت استفاده و قابلیت دست‌یابی به جواب نزدیک و بهینه‌ی مطلق از جمله دلایل موفقیت این روش‌ها می‌باشد. هوش دسته جمعی، زیر شاخه‌ای از هوش مصنوعی است که بر پایه‌ی رفتار جمعی سیستم‌های غیر‌‌متمرکز و خود سازمان‌ده بنا شده است نمونه ای از هوش جمعی،

پروژه ابر آلیاژ کبالت

پروژه ابر آلیاژ کبالت

پروژه ابر آلیاژ کبالت

معرفي تكنولوژي سوپرآلياژ و ميزان كاربرد آن در جهان و ايران دكتر هاشمي مشاور سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در زمينة معرفي مواد جديد مطالبي را بیان نموده است كه قسمت اول آن مربوط به معرفي سوپر آلياژها ميباشد و در زیر آورده شده : معرفي وكاربردها سوپرآلياژها در واقع آلياژهايي مقاوم در برابر حرارت، خوردگي و اكسيداسيون ميباشند كه به لحاظ تركيب شيميايي شامل سه گروه پايه نيكل، نيكل-آهن و پايه كبالت ميباشند. اولين استفاده از سوپرآلياژها در ساخت توربينهاي گازي، طرحهاي تبديل ذغال‌سنگ، صنايع شيميايي و صنايعي كه نياز به مقاومت حرارتي و خوردگي داشتهاند بوده است. ۳) سوپرآلياژهاي پايه كبالت سوپرآلياژهاي كارپذير پايه كبالت برخلاف ساير سوپرآلياژها مكانيزم استحكام بخشي متقاوتي دارند و خواص حرارتي خوبي در دماي حدود ۱۰۰۰ درجه سانتيگراد خواهند داشت. سوپرآلياژهاي پايه كبالت حاوي كرم، مقاومت به خوردگي و