نقش پارامترهای محیطی رنگ و نور و فضا در معماری مسکونی و اثرات آن بر کاربران

نقش پارامترهای محیطی رنگ و نور و فضا در معماری مسکونی و اثرات آن بر کاربران

نقش پارامترهای محیطی رنگ و نور و فضا در معماری مسکونی و اثرات آن بر کاربران

مبحث نور و رنگ و تاثیرات آن بسیار پیچیده است زیرا که تاثیرات آن در گذر زمان می­باشد، یعنی کاربران فضاها بخاطر اینکه مدت زمان طولانی را در این فضاها ساکن هستند، در معرض تابشهای انرژی های مختلف ساطع شده از رنگها می­باشند و تابش­های مستمر این رنگ­ها باعث می­شود تاثیرات آن بر روی روح و روان کاربران فضاها عمیق باشد و دارای ماندگاری بلند مدتی بر آ­نها باشد. در وضعیت فعلی جهان که مشکلات روحی و روانی زیادی را در لایه های مختلف جامعه مشاهده می نمائیم، بیشتر این مشکلات حاصل تاثیرات محیط می باشد و این محیط است که با عوامل مختلف باعث انحراف فکری افراد می شود، یکی از این محیط ها خانه و شهر می­باشد، که شهر هم متشکل از انبوه خانه­ هاست، حال اگر در خانه ها محیطی آرام ولذت بخش فراهم