پوستر تصاویر علمای قدیم متوفی

پوستر تصاویر علمای قدیم متوفی

پوستر تصاویر علمای  قدیم متوفی

پوستر تصاویر علمای قدیم متوفی این پوستر شامل تصویر ۴۵ تن از مراجع به نام تقلید از کشور ایران و دیگر کشورهای اسلامی می باشد، در پایین هر تصویر مشخصات اجمالی علما آورده شده از جمله : نام و شهرت ایشان سال تولد ، تاریخ وفات و مدفن و مزار ایشان. امید است با دانلود و چاپ این اثر و نصب آن در مکان مناسب سبب یادآوری ارزش ها و توجه به سیره ائمه علیهم السلام (که در زندگی علما و بزرگان دینی میتوان با آن آشنا شد،) باشیم.

پوستر تصاویر مراجع تقلید

پوستر تصاویر مراجع تقلید

پوستر تصاویر مراجع تقلید

این پوستر شامل ۲۵ تن از مراجع به نام تقلید از کشور ایران و دیگر کشورهای اسلامی می باشد، در پایین هر تصویر مشخصات اجمالی مراجع آورده شده سال تولد نام استاد ایشان و… امید است با دانلود و چاپ این اثر و نصب آن در مکان مناسب سبب یادآوری ارزش ها و توجه به سیره ائمه علیهم السلام (که در زندگی علما و بزرگان دینی میتوان با آن آشنا شد،) باشیم.

پوستر دعای وضو

پوستر دعای وضو

پوستر دعای وضو

دعایی با مضامین عالی از آقا امیر المومنین علیه السلام عزیزان می توانند با دانلود ، چاپ و نصب آن در وضو خانه ها باقیات الصالحاتی در زندگی خود داشته باشند.