کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک

این تحقیق شامل مقدمه ، فهرست مطالب ، انواع کشت هیدروپونیک و روش کشت آن و همچنین مزایا و معایب این نوع کشت و منابع می باشد . در ۱۸ صفحه