مهارتهای پرستاری در بالین تیلور نسخه اصلی به زبان اصلی

مهارتهای پرستاری در بالین تیلور نسخه اصلی به زبان اصلی

مهارتهای پرستاری در بالین تیلور  نسخه اصلی به زبان اصلی

Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills – Second Edition (2015) کتاب بسیار کامل مهارتهای پرستاری در بالین تیلور – ویرایش دوم ۲۰۱۵ این کتاب یکی از منابع بسیار کامل در زمینه آموزش مهارتهای بالینی به داشجویان پرستاری و حتی پرستاران کارمند می باشد. کتاب فوق یکی از منابع اصلی آموزش در دانشگاه نیز بوده که مطالعه آن توصیه می شود. در حال حاظر قیمت این محصول ۷۰۰۰ تومان بوده که با تخفیف مادام العمر ۲۵% تنها ۵۲۵۰ تومان بفروش میرسد. برای جلوگیری از خرید ناموفق و خطای درگاه در خرید های زیر ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ تومان لطفا از درگاه های بانکی دیگر استفاده نمایید.