کارت جشن تولد (لایه باز)

کارت جشن تولد (لایه باز)

کارت جشن تولد (لایه باز)

این محصول به صورت لایه باز در اختیار مشتری قرار داده شده است که مشتری بتواند از امکانات زیر استفاده نماید: امکان ویریش نام خانوادگی امکان ویرایش آدرس مکان امکان ویرایش تاریخ وزمان امکان گذاشتن عکس فرد