فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵

فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵

 فارسی پنجم دبستان سال 1355

هیچ لذتی برای انسان در هنگام پیری یادآواری دوران کودکی نیست. بسیاری از افراد جویای کتاب های درسی قبل انقلاب می شوند و با عشق این کتاب های دبستان آن دوران که یادآوار کودکی اشان است را مرور و زنده می کنند. این کتاب با عنوان «فارس» جهت آموزش دانش آموزان کلاس پنجم دبستان در دوران قبل از انقلاب و سال ۱۳۵۵ توسط آقای حسن انوری تالیف و منتشر شده بود. نام کتاب : فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵ نویسنده : حسن انوری تعداد صفحه : ۲۳۹ حجم فایل : ۸,۸۵۰ کیلوبایت

فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱

فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱

فارسی چهارم دبیرستان 1361

محتوای زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان بسیار متنوع است. شاگردان با مطالعه این کتاب احساس خستگی نمی کنند. در این کتاب از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک صحبت شده است. شما با نمونه شعرهای نو در کنار شعرهای کهن آشنا می شوید. ادبیات سال چهارم دبیرستان سعی دارد، قدر و منزلت ادبیات معاصر را حفظ کند. همچنین در کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم شیوه های نگارش را به دانش آموزان آموزش می دهد. این شیوه های نگارشی در تمامی مراحل تحصیل و … برای شاگردان مفید است. نام کتاب : فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱ نویسنده : آموزش و پرورش تعداد صفحه : ۱۳۵ حجم فایل :

فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵

فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵

 فارسی پنجم دبستان سال 1355

هیچ لذتی برای انسان در هنگام پیری یادآواری دوران کودکی نیست. بسیاری از افراد جویای کتاب های درسی قبل انقلاب می شوند و با عشق این کتاب های دبستان آن دوران که یادآوار کودکی اشان است را مرور و زنده می کنند. این کتاب با عنوان «فارس» جهت آموزش دانش آموزان کلاس پنجم دبستان در دوران قبل از انقلاب و سال ۱۳۵۵ توسط آقای حسن انوری تالیف و منتشر شده بود. نام کتاب : فارسی پنجم دبستان سال ۱۳۵۵ نویسنده : حسن انوری تعداد صفحه : ۲۳۹ حجم فایل : ۸,۸۵۰ کیلوبایت

فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱

فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱

فارسی چهارم دبیرستان 1361

محتوای زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان بسیار متنوع است. شاگردان با مطالعه این کتاب احساس خستگی نمی کنند. در این کتاب از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک صحبت شده است. شما با نمونه شعرهای نو در کنار شعرهای کهن آشنا می شوید. ادبیات سال چهارم دبیرستان سعی دارد، قدر و منزلت ادبیات معاصر را حفظ کند. همچنین در کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم شیوه های نگارش را به دانش آموزان آموزش می دهد. این شیوه های نگارشی در تمامی مراحل تحصیل و … برای شاگردان مفید است. نام کتاب : فارسی چهارم دبیرستان ۱۳۶۱ نویسنده : آموزش و پرورش تعداد صفحه : ۱۳۵ حجم فایل :

مبانی چاپ

مبانی چاپ

مبانی چاپ

هدف کتاب حاضر ارائه اطلاعات مربوطه جهت آشنایی با صنعتی است وسیع و ایجاد فضایی برای رشد افکار خلاق و آماده برای یادگیری مباحث فنی و حرفه ای در آینده. امکان آشنایی با فن، حرفه و هنری چنین نزدیک با تار و پود آدمی به ندرت پیش می آید. جذابیت چاپ و عشق به انتقال اطلاعات از طریق متون و تصاویر چاپ شده در محدوده فطرت آدمی نقش بسته و به همین دلیل است که صنعت چاپ در تمامی عرصه های زندگی ریشه دوانیده و به عنوان شاخص پیشرفت یک جامعه در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، علمی، تولیدی و هنری شناخته شده است. نام کتاب : مبانی چاپ نویسنده : مجید پرهیزگار تعداد صفحه : ۱۴۴

فارسی اول راهنمایی سال ۱۳۶۲

فارسی اول راهنمایی سال ۱۳۶۲

فارسی اول راهنمایی سال 1362

هیچ لذتی برای انسان در هنگام پیری یادآواری کودکی نیست. بسیاری از افراد جویای کتاب های درسی قبل انقلاب را می شوند و با عشق این کتاب های دبستان گذشته که یادآوار کودکیشان است را مرور و زنده می کنند. این کتاب با عنوان «فارسی» جهت آموزش دانش آموزان کلاس اول راهنمایی در دهه شصت هجری شمسی تالیف و منتشر شده بود. نام کتاب : فارسی اول راهنمایی سال ۱۳۶۲ نویسنده : وزارت آموزش و پرورش تعداد صفحه : ۱۱۳ حجم فایل : ۴,۱۱۰ کیلوبایت

تاریخ جهان، ششم ادبی سال ۱۳۳۶

تاریخ جهان، ششم ادبی سال ۱۳۳۶

تاریخ جهان، ششم ادبی سال 1336

هرچند در باره تاریخ ایران کتاب های متعددی به رشته تحریر در آمده و اکثر قریب به اتفاق آنها آثاری ارزشمند در تاریخ نگاری هستند، لیکن به سبب فقر کتابخوانی در ایران که متاسفانه از این لحاظ مردم کشور ما در زمره «کتابنخوانترین کشورهای جهان» قرار گرفته اند. به خصوص در نقد تاریخی که همانا عبرت گرفتن از گذشته و یافتن ریشه پیروزیها و شکستها است این فقر فرهنگی موجب تسلسل وقایع تاریخی و تداوم ناکامیهاست. موضوع این کتاب مرور حوادث ۲۵۰ سال گذشته ایران است که تاریخ ایران از زمان سقوط دولت صفویه تا سال ۱۳۳۶ (سال نشر این کتاب) را دربر گرفته است و به عنوان کتاب درسی سال ششم دبیرستانها در رشته ادبی در دبیرستانهای ایران تدریس می گردیده است. نام کتاب : تاریخ