عجایب الاسرار

عجایب الاسرار

عجایب الاسرار

علوم غریبه عجایب الاسرار روح اله رهباردار در کتاب عجایب الاسرار ، از علوم غریبه و عجیبه اسلامی که خداوند علیم در عصرهای مختلف به انبیاء و اوصیاء و بزرگان دین مقدس اسلام عنایت فرموده در دو بخش عام و خاص نوشته شده و مورد استفاده شما خواننده محترم قرار خواهد گرفت . بخش اول : جهت بازداشتن جوانان از تفعل های بی پایه و اساس در کشف احوال ، استخاره و فال به توسط قرآن مجید و علم شریف رمل که معجزیست از حضرت دانیال علی نبینا و اله و علیه السلام که از (علام الغیوب) استمداد و از کاینات استخبار می شود نوشته شده است . بخش دوم : در قواعد علم شریف جفر (اعداد و حروف) و رمل و علم کواکب و استخراج اسم اعظم و اسماء الحسنی و لطائف دیگر تهیه و تنظیم

پکیج ارزشمند آشنایی با علوم غریبه

پکیج ارزشمند آشنایی با علوم غریبه

پکیج ارزشمند آشنایی با علوم غریبه

پکیج ارزشمند آشنایی با علوم غریبه شامل چندین فایل ارزشمند در موضوعات آشنایی با علوم غریبه خودآموز علوم غریبه فرهنگ علوم غریبه گزیده هایی درباره علوم غریبه مجموعه جزوات آموزشی ماورا تعویذ و الواح و سایر مباحث… با خواندن این پکیج با علوم غریبه و کاربردهایش و علوم وابسته آن آشنایی پیدا خواهید کرد