کتاب صوتی ۷ گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی ۷ گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتي هفت گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي — پسوند : پسوند ogg قابل پخش در تمام دستگاه هاي صوتي (حجم پايين کيفيت بالا ) — نويسنده : اريک وور — درباره نويسنده : بيش از ۲۵ سال فعاليت حرفه‌ي بازاريابي شبکه اي بيش از ۱۵ ميليون دلار درآمد مجموعه‌اي با ۵۰۰۰۰۰ زيرشاخه در بيش از ۶۰ کشور دنيا مقام رئيس يک شرکت فروش مستقيم TPN با ۲۰۰ ميليون سرمايه در مقام مشاورِ بازاريابي با درآمد سالانه‌ي هفت رقمي به صنعت فروش مستقيم مشورت داده است.سخنراني آموزشي براي بيش از ۲۵۰ هزار نفر در سراسر دنيابنيان گذار شرکت و سايت NetworkMarketingPro.com در سال ۲۰۰۹ با کاربراني از ۱۳۷ کشور دنيا

کتاب صوتی ۷ گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی ۷ گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتي هفت گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي — پسوند : پسوند ogg قابل پخش در تمام دستگاه هاي صوتي (حجم پايين کيفيت بالا ) — نويسنده : اريک وور — درباره نويسنده : بيش از ۲۵ سال فعاليت حرفه‌ي بازاريابي شبکه اي بيش از ۱۵ ميليون دلار درآمد مجموعه‌اي با ۵۰۰۰۰۰ زيرشاخه در بيش از ۶۰ کشور دنيا مقام رئيس يک شرکت فروش مستقيم TPN با ۲۰۰ ميليون سرمايه در مقام مشاورِ بازاريابي با درآمد سالانه‌ي هفت رقمي به صنعت فروش مستقيم مشورت داده است.سخنراني آموزشي براي بيش از ۲۵۰ هزار نفر در سراسر دنيابنيان گذار شرکت و سايت NetworkMarketingPro.com در سال ۲۰۰۹ با کاربراني از ۱۳۷ کشور دنيا