فلش کارت‌های حالات اصلی ورزش یوگا به فارسی

فلش کارت‌های حالات اصلی ورزش یوگا به فارسی

فلش کارت‌های حالات اصلی ورزش یوگا به فارسی

در فایل حاضر، بیش از ۳۵ فلش کارت از حرکات اصلی یوگا با فرمت JPEG به زبان فارسی ارائه شده است که با استفاده از آنها می‌توان به فواید بیشمار یوگا دست یافت. یوگا ورزشی جسمی و روانی است که فرآیند کشف خود شناسی را در پی دارد. یوگا نه تنها بر جسم انسان تاثیر می‌گذارد بلکه در تنظیم نیروی پراتیک یا انرژی حیاتی و جریان آن و همچنین بر ضمیر انسان نیز موثر است. یوگا تنها عضلات را تقویت نمی کند بلکه موجب قوی شدن همه بافت‌های نرم بدن از جمله رباط‌ها، تاندون‌ها و بافت‌های اطراف ماهیچه می‌شود. صرف نظر از سطح تمرینات، فواید این ورزش در مدت کوتاهی پدیدار می‌شود. از جمله فواید یوگا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تقویت در دقت