انبار فروشگاه به زبان#C

انبار فروشگاه به زبان#C

انبار فروشگاه به زبان#C

در این برنامه یک سری محصولات فروشگاه سوپرمارکت ذخیره می شود و به عنوان انبار استفاده می شود و مشخصاتی مانند تاریخ تولید ، تاریخ انقضا ، قیمت و…….ذخیره می شود و برای دسترسی به انبار باید ادمین باشید. برنامه کاربردی و جالبی است که با زبان #Cنوشته شده است و دارای دیتا بیس است.