فایل PDF آموزش نحوه تبدیل اعداد دو دویی به ده دهی

فایل PDF آموزش نحوه تبدیل اعداد دو دویی به ده دهی

فایل PDF آموزش نحوه تبدیل اعداد دو دویی به ده دهی

با مطالعه این متن کاملا با نحوه تنظیم یک فلوچارت آشنا خواهید شد. با استفاده از این نوشتار، از ابتدا – بدون داشتن هیچ دانش فنی زیادی، می توانید با چگونگی خلق یک فلوچارت در ذهنتان آشنا شوید. این نوشتار بر روی ذهن خواننده ی مبتدی تمرکز دارد، به نحوی که به سئوالاتی که ممکن است در ذهن او بوجود آید پاسخ می دهد. عناوین این نوشتار به شرح زیر هستند: توضیحی درباره ی ماشین حساب کامپیوتر: شما به ابزاری نیاز دارید که موقعی که می خواهید فلوچارت و الگوریتم خود را بنویسید

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

نقشه کشی اسکلت فلزی شامل: ترسیم نقشه های جزئیات اسکلت فلزی و دتایل های مربوط به آن پیش آزمون -۱-۱ ساختمان های اسکلتی -۱-۲ ساختمان های اسکلت فلزی با سازه های قابی شکل -۱-۳ اعضای سازه های اسکلت فلزی -۱-۴ آشنایی با اعضای سازه های فلزی -۱-۵ شناخت اعضای سازه های فلزی بر حسب کاربری آنها -۱-۶ اتصالات ستون به صفحه ی زیر ستون -۱-۷ وسایل اتصال در سازه های اسکلت فلزی -۱-۸ انواع اتصالات جوشی -۱-۹ امتداد دادن ستون -۱-۱۰ اعضای باربر افقی در ساختمان های اسکلت فلزی -۱-۱۱ سقف طاق ضربی -۱-۱۲ پلان تیرریزی -۱-۱۳ تیرریزی پله -۱-۱۴ ترسیم پلان تیرریزی سقف طاق ضربی -۱-۱۵ نیم رخ های مناسب جهت تیر -۱-۱۶ تیرهای لانه زنبوری -۱-۱۷ تیرهای مرکب -۱-۱۸ تیرهای مشبک(با جان باز) -۱-۱۹ اتصال پل به ستون -۱-۲۰ اتصال تیر به تیر -۱-۲۱ اتصال

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

پاورپوینت عالی استراتژی اقیانوس آبی شامل ۹ فصل- ۱۱۹ صفحه فصل اول : خلق اقیانوس های آبی فضای بازار جدید خلق مداوم اقیانوس های آبی میزان تاثیر خلق اقیانوس های آبی اولویت فزاینده ایجاد اقیانوس های آبی از شرکت و صنعت تا >>حرکت استراتژیک<< نوآوری در ارزش : سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی فصل دوم : ابزارهای تحلیلی و چارچوب ها بوم استراتژی چارچوب چهار اقدام جدول حذف-کاهش-افزایش-ایجاد سه مشخصه یک استراتژی خوب تمرکز واگرایی پیام تاثیرگذار خواندن منحنی های ارزش استراتژی اقیانوس آبی شرکت گیرافتاده در اقیانوس سرخ عرضه اضافه بدون جبران استراتژی ناهمگن تناقض های استراتژیک شرکت درون گرا فصل سوم : تجدید ساختار مرزهای بازار مسیر ۱ : دیدن فراتر از صنایع جایگزین مسیر ۲ : درنظرگرفتن گروه های استراتژیک درصنایع مسیر ۳ : درنظرگرفتن زنجیره

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

کتاب نقشه کشی اسکلت فلزی

نقشه کشی اسکلت فلزی شامل: ترسیم نقشه های جزئیات اسکلت فلزی و دتایل های مربوط به آن پیش آزمون -۱-۱ ساختمان های اسکلتی -۱-۲ ساختمان های اسکلت فلزی با سازه های قابی شکل -۱-۳ اعضای سازه های اسکلت فلزی -۱-۴ آشنایی با اعضای سازه های فلزی -۱-۵ شناخت اعضای سازه های فلزی بر حسب کاربری آنها -۱-۶ اتصالات ستون به صفحه ی زیر ستون -۱-۷ وسایل اتصال در سازه های اسکلت فلزی -۱-۸ انواع اتصالات جوشی -۱-۹ امتداد دادن ستون -۱-۱۰ اعضای باربر افقی در ساختمان های اسکلت فلزی -۱-۱۱ سقف طاق ضربی -۱-۱۲ پلان تیرریزی -۱-۱۳ تیرریزی پله -۱-۱۴ ترسیم پلان تیرریزی سقف طاق ضربی -۱-۱۵ نیم رخ های مناسب جهت تیر -۱-۱۶ تیرهای لانه زنبوری -۱-۱۷ تیرهای مرکب -۱-۱۸ تیرهای مشبک(با جان باز) -۱-۱۹ اتصال پل به ستون -۱-۲۰ اتصال تیر به تیر -۱-۲۱ اتصال

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

استراتژی اقیانوس آبی (تحقیقی فوق العاده)

پاورپوینت عالی استراتژی اقیانوس آبی شامل ۹ فصل- ۱۱۹ صفحه فصل اول : خلق اقیانوس های آبی فضای بازار جدید خلق مداوم اقیانوس های آبی میزان تاثیر خلق اقیانوس های آبی اولویت فزاینده ایجاد اقیانوس های آبی از شرکت و صنعت تا >>حرکت استراتژیک<< نوآوری در ارزش : سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی فصل دوم : ابزارهای تحلیلی و چارچوب ها بوم استراتژی چارچوب چهار اقدام جدول حذف-کاهش-افزایش-ایجاد سه مشخصه یک استراتژی خوب تمرکز واگرایی پیام تاثیرگذار خواندن منحنی های ارزش استراتژی اقیانوس آبی شرکت گیرافتاده در اقیانوس سرخ عرضه اضافه بدون جبران استراتژی ناهمگن تناقض های استراتژیک شرکت درون گرا فصل سوم : تجدید ساختار مرزهای بازار مسیر ۱ : دیدن فراتر از صنایع جایگزین مسیر ۲ : درنظرگرفتن گروه های استراتژیک درصنایع مسیر ۳ : درنظرگرفتن زنجیره