دانلود ویرایش چهارم Practical English Usage

دانلود ویرایش چهارم Practical English Usage

دانلود ویرایش چهارم Practical English Usage

ویرایش چهارم کتاب معروف Practical English Usage این کتاب یکی از جامع ترین و معروفترین کتاب های مرجع گرامر است. همانطور که شما برای دیدن معنی یک واژه به دیکشنری مراجعه می کنید برای دیدن یک نکته گرامری نیازمند یک کتاب مرجع هستید که نکات گرامری را بطور جامع و کامل توضیح دهد. ویژگی که این کتاب را از سایر کتابها مرجع متمایز می کند توضیح درباره usage های کاربردی گرامر است بطوریکه علاوه بر ساختار و فرم متوجه می شوید که یک گرامر در کجا و به چه صورتی کاربرد دارد. کتاب اسکن از کتاب اصلی می باشد اما قابلیت جستجو در متن را دارد Practical English Usage has sold over 2 million copies worldwide. Now revised and