کتاب Check your English Vocabulary for FCE

کتاب Check your English Vocabulary for FCE

کتاب Check your English Vocabulary for FCE

This book has been written for students who are planning to take the First Certificate in English (the FCE) and who want to develop their vocabulary for the exam. The various exercises throughout the book focus on the vocabulary that FCE students would expect to use in the Speaking, Writing and Use of English papers, or that they might come across in the Reading or Listening papers.

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

پرکاربردترین لغات آیلتس IELTS High Score Vocabulary List اگر شما متقاضی آزمون ایلتس هستید بی شک به دنبال راهی هستید تا بتونید بالاترین نمره را در ایلتس کسب کنید. کتاب IELTS High Score Vocabulary List به طور چشمگیری می تواند نمره شما را ارتقاء دهد و موارد زیر را پوشش می دهد: فهرست لغات ضروری و پایه آزمون آیلتس که شما حتما بایستی یاد بگیرید. تمرکز بر روی لغات مناسب و عدم اتلاف وقت بر روی لغات غیرضروری مترادف و متضادها برای درک بهتر لغات توضیحات روان و کامل، خصوصا برای افراد غیر انگلیسی زبان IELTS High Score Vocabulary List If you’re someone who is about to take the IELTS exam, then you’re about to discover how to

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

دانلود IELTS High Score Vocabulary List

پرکاربردترین لغات آیلتس IELTS High Score Vocabulary List اگر شما متقاضی آزمون ایلتس هستید بی شک به دنبال راهی هستید تا بتونید بالاترین نمره را در ایلتس کسب کنید. کتاب IELTS High Score Vocabulary List به طور چشمگیری می تواند نمره شما را ارتقاء دهد و موارد زیر را پوشش می دهد: فهرست لغات ضروری و پایه آزمون آیلتس که شما حتما بایستی یاد بگیرید. تمرکز بر روی لغات مناسب و عدم اتلاف وقت بر روی لغات غیرضروری مترادف و متضادها برای درک بهتر لغات توضیحات روان و کامل، خصوصا برای افراد غیر انگلیسی زبان IELTS High Score Vocabulary List If you’re someone who is about to take the IELTS exam, then you’re about to discover how to